Maak een afspraak

Het plaatsen van implantaten is bij ons een overzichtelijke, voorspelbare en pijnloze behandeling. Wilt u een eerste afspraak maken bij onze kliniek? Klik dan op onderstaande knop of bel naar 0486 473 585.

Maak een afspraak

Een kunstwortel in uw kaakbot

Een implantaat is een kunstwortel en lijkt op een holle schroef. Een implantaat wordt in de kaak geplaatst ter vervanging van natuurlijke wortels. Hierdoor is een geplaatst implantaat voor u niet zichtbaar en niet voelbaar. U voelt geen verschil tussen een natuurlijke wortel en een implantaat.

Implantologie in drie stappen

Een implantaat laat u plaatsen om een ontbrekende tand of kies te vervangen. Het implantaat wordt als een kunstwortel in het kaakbot geplaatst. Hierna wordt er een kroon, brug of klikgebit bevestigd op het geplaatste implantaat om uw gebit zijn oorspronkelijke vorm en functie terug te geven.

Binnen de Expertise Kliniek voor Implantologie Grave wordt een implantaatbehandeling in drie stappen uitgevoerd. Deze stappen lichten we hieronder toe.

Intake

Na de ontvangst van uw verwijzing nemen we contact op met de patiënt om een afspraak voor een intake te maken. Deze afspraak wordt doorgaans binnen 2 à 3 weken ingepland. Alle doorverwezen patiënten worden door de NVOI-erkende implantoloog Jeroen Liebregts of Tong Xi gezien. Tijdens de intake worden de hulpvraag, medische anamnese en voorgeschiedenis van de patiënt besproken.

Op basis van de bevindingen van klinisch onderzoek en eventueel aanvullende onderzoeken (röntgenfoto’s, studiemodellen) wordt een behandelplan aan de patiënt voorgesteld. Er wordt een bijhorende kostenbegroting opgesteld. Zo nodig verzorgen we tevens de machtigingsaanvraag bij de zorgverzekeraar. Indien de patiënt akkoord is met het behandelplan en de bijhorende kosten, worden afspraken voor behandeling ingepland.

Behandeling

Het plaatsen van implantaten wordt door onze NVOI-gecertificeerde implantologen Jeroen Liebregts en Tong Xi onder lokale anesthesie uitgevoerd. De behandelduur is afhankelijk van de situatie tussen de 30 en 60 minuten. Alle ingebrachte implantaten en biomaterialen worden gearchiveerd zodat alle informatie achteraf beschikbaar is. Meestal wordt de healing abutment direct op het implantaat geplaatst (één-fase techniek). Er wordt mondelinge en schriftelijke informatie aan patiënt verstrekt over de wondverzorging en nabezwaren. U ontvangt van ons een brief/e-mail over deze behandeling met een duidelijke vermelding van de maatvoering van geplaatste implantaten en wanneer de prothetische fase van start kan gaan.

Indien er onvoldoende botvolume aanwezig is voor het direct plaatsen van implantaten, kan er voorafgaande aan of tijdens de implantaatplaatsing een botaugmentatie worden uitgevoerd, gebruikmakend van autoloog bot en/of botsubstituut. Uitgebreide botaugmentaties voorafgaande aan een implantaatplaatsing worden soms door de NVOI-erkende implantologen uitgevoerd op de polikliniek van Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie in het Radboudumc (Nijmegen).

Nazorg

1 à 2 weken na de implantaatplaatsing zien we patiënt terug voor een wondcontrole. Hierbij worden de hechtingen zo nodig verwijderd en wordt er informatie aan de patiënt verstrekt over mondhygiëne en onderhoud tijdens de osseointegratie. Doorgaans hanteren we een osseointegratie periode van 8 à 10 weken in de onderkaak en 12 weken in de bovenkaak.

Na afloop van deze periode wordt een laatste controleafspraak bij ons gemaakt. Hierbij wordt de osseointegratie klinisch en röntgenologisch gecontroleerd. De controlefoto wordt digitaal naar de verwijzer verstuurd. Na de osseointegratiecontrole wordt de patiënt terugverwezen naar de verwijzer voor het vervaardigen van de suprastructuur. Indien de verwijzer ons verzoekt om de suprastructuur te vervaardigen, verwijzen we de patiënt terug nadat de suprastructuur vervaardigd is.

Maak een afspraak

Het plaatsen van implantaten is bij ons een overzichtelijke, voorspelbare en pijnloze behandeling die conform een wetenschappelijk bewezen behandelprotocol wordt uitgevoerd. De eerste consultatie, implantaatplaatsing en nazorg worden door dezelfde implantoloog uitgevoerd. Op deze manier heeft u één duidelijke aanspreekpartner die voor u zorgt en u ontzorgt.

Wilt u een eerste afspraak maken bij onze kliniek? Klik dan op onderstaande knop en vul het afsprakenformulier in of bel naar 0486 473 585.

Maak een afspraak

Over implantologie

 • Is all-on-6 geschikt voor u?

  13 juni 2024 30 november -0001

 • Klikgebit of kunstgebit?

  16 mei 2024 30 november -0001

 • Advies voor nazorg na een implantaatbehandeling

  21 maart 2024 30 november -0001

 • Implantaten na tandletsel

  15 maart 2024 30 november -0001