Maak een afspraak

Het plaatsen van implantaten is bij ons een overzichtelijke, voorspelbare en pijnloze behandeling. Wilt u een eerste afspraak maken bij onze kliniek? Klik dan op onderstaande knop of bel naar 0486 473 585.

Maak een afspraak

Een implantaat in uw kaakbot

Een implantaat wordt in de kaak geplaatst ter vervanging van natuurlijke wortels. Dit is een voorspelbare en duurzame oplossing bij verlies van één of meerdere tanden of het gehele gebit. Een implantaat is een kunstwortel die lijkt op een holle schroef en is voor u niet zichtbaar en voelbaar. U voelt geen verschil tussen een natuurlijk wortel en een implantaat.

Implantologie in de omgeving van Bemmel

Hoe wordt een implantaat geplaatst?

Het plaatsen van een implantaat gebeurt om een ontbrekende tand of kies te vervangen. In plaats van uw natuurlijk wortel, wordt een implantaat geplaatst dat functioneert als kunstwortel. Daarna wordt er een kroon, brug of klikgebit op het implantaat bevestigd. Hierdoor krijgt uw gebit zijn oorspronkelijke vorm en functie terug.

Implantaatbehandeling in drie stappen

In onze kliniek voeren wij een implantaatbehandeling uit in drie stappen. Onderstaand leest u meer over deze stappen.

Stap 1: Eerste consult

Iedereen die naar ons wordt verwezen zal eerst een afspraak krijgen waarin de behandelwens en de uitgangssituatie worden geïnventariseerd. Deze afspraak wordt ingepland bij een van onze NVOI-gecertificeerde implantologen, die u tijdens het gehele traject zal begeleiden. Voorafgaande aan deze afspraak vragen we u of uw tandarts de verwijsbrief en de reeds gemaakte relevant röntgenfoto’s naar ons op te sturen. We bereid deze afspraak van tevoren voor. Voor deze eerste consultatie wordt door ons altijd ruim de tijd genomen.

Op basis van uw hulpvraag, de toestand van uw tandvlees en gebit, en aanvullende röntgenfoto’s wordt er een voorlopig behandelplan door onze implantoloog gemaakt. De implantoloog legt u de voor- en nadelen van verschillende behandelopties uit. Er zal een begroting voor u worden opgesteld. Deze wordt naar u opgestuurd, inclusief de techniekkosten. Uw verwijzende tandarts krijgt schriftelijke informatie over het behandelplan van ons. Als er een machtigingsaanvraag bij uw zorgverzekeraar moet worden ingediend, kunnen we deze aanvraag voor u verzorgen. Er worden kosten in rekening gebracht voor de intakeafspraak conform de door Nza vastgestelde tandartstarieven.

Wanneer u akkoord bent met het behandelplan en de bijhorende begroting, maken we vervolgens een behandelafspraak voor u.

De kosten voor het eerste consult omvat de codes J010 en/of J011 plus de kosten voor het vervaardigen en/of beoordelen van aanvullende röntgenfoto's. Indien nodig wordt er een aanvullende 3D scan van uw kaak gemaakt in het Radboudumc (X25).

Stap 2: Implantaatbehandeling

Het plaatsen van een implantaat vindt bij ons plaats onder plaatselijke verdoving door de NVOI-gecertificeerde implantoloog die u eerder heeft gesproken. Via een kleine opening in het tandvlees wordt op de plaats waar het implantaat moet komen met gespecialiseerde boortjes ruimte gemaakt in het kaakbot. Daarna wordt het implantaat uit de steriele verpakking genomen en direct in het kaakbot geplaatst. Het implantaat wordt afgedekt met een afdekschroef (healing abutment) waarna het tandvlees rondom het implantaat wordt gesloten met hechtingen. Er wordt een röntgenfoto gemaakt om de positie van het implantaat te controleren. U krijgt uitleg van de implantoloog over de nazorg en hoe u het implantaat dagelijks kunt reinigen.

Door de gebruikte techniek en de zeer kleine wond, voelt u geen pijn tijdens de behandeling. De implantaatplaatsing wordt doorgaans door patiënten als minder vervelend ervaren dan het verwijderen van een kies. De ingreep zelf duurt tussen de 15 en 30 minuten. We plannen meestal 40 tot 60 minuten voor de complete behandeling. We nemen voldoende tijd voorafgaande aan de behandeling om de behandelkamer in te richten en uw laatste vragen te beantwoorden. We geven de lokale verdoving ook genoeg tijd om zich in te werken.

Als er onvoldoende kaakbot aanwezig is voor een implantaatplaatsing, kunnen we ervoor kiezen om vóór of tijdens de implantaatplaatsing uw kaak lokaal te verbreden (botopbouw) of te verhogen (sinuslift). Hierbij maken we vaak gebruik van kunstbot (botsubstituut) en/of uw eigen kaakbot dat we elders in de kaak oogsten. Het uitvoeren van deze aanvullende procedure bespreken we altijd vooraf met u tijdens het eerste consult zodat u altijd op de hoogte bent van het exacte beloop van de behandeling.

Stap 3: Nazorg

1 tot 2 weken na de implantaatplaatsing komt u bij ons terug voor een wondcontrole. Tijdens deze korte afspraak beoordeelt uw implantoloog de wondgenezing en worden de overgebleven hechtingen verwijderd. In de weken hierna, maakt uw lichaam nieuw kaakbot aan om het implantaat stevig te verankeren in de kaak (osseointegratie). Deze ingroeiperiode is ongeveer 8 tot 10 weken voor een implantaat in de onderkaak en 12 weken voor een implantaat in de bovenkaak. Een goede mondhygiëne is vereist voor een goede ingroei en functie van de implantaten! Daarom instrueren we u in hoe u uw implantaat dagelijks kunt reinigen.

Als uw verwijzende tandarts zelf de kroon of brug op de door ons geplaatste implantaten gaat maken, ontvangt uw tandarts berichtgeving over welk implantaat in uw kaak geplaatst is en wanneer uw tandarts de kroon of brug kan gaan vervaardigen. Als uw verwijzende tandarts de kroon of brug liever door onze implantologen wil laten maken, zullen we het in goed overleg met u en de verwijzer doen.

De kans is 96% tot 99% dat een implantaat zich vast zal groeien in de kaak. U krijgt ingroeigarantie van ons voor de door ons geplaatste implantaten.

NVOI-gecertificeerde implantologen

Tandartsen die zich gespecialiseerd hebben in het plaatsen van implantaten in de kaak worden implantologen genoemd. Voor een pijnloos verloop van de behandeling, en om er voor te zorgen dat een implantaat zich na plaatsing in de kaak vast kan groeien, is het van belang dat een implantaatplaatsing vakkundig en zorgvuldig wordt uitgevoerd.

Daarom wordt u in de Expertise Kliniek voor Implantologie Grave behandeld door NVOI-gecertificeerde implantologen. Deze certificering staat garant voor deskundigheid en kwaliteit. In onze kliniek zijn implantologen Jeroen Liebregts en Tong Xi werkzaam.

Vergoeding van implantaten

In de meeste gevallen worden implantaten niet vergoed vanuit de basisverzekering. Wel is het mogelijk dat u een vergoeding ontvangt vanuit uw aanvullende tandartsverzekering. Per zorgverzekeraar en de gekozen polis, verschilt echter de vergoeding.

Om deze reden verstrekken wij vóór elke behandeling een gedetailleerde schriftelijke kostenbegroting (inclusief alle materiaal- en techniekkosten). Op basis van deze kostenbegroting kunt u zich vooraf goed laten informeren door uw zorgverzekeraar over de vergoeding van de behandeling.

Maak een afspraak

Het plaatsen van implantaten is bij ons een overzichtelijke, voorspelbare en pijnloze behandeling die volgens een wetenschappelijk bewezen behandelprotocol wordt uitgevoerd. Het eerste consult, de implantaatplaatsing en nazorg worden door dezelfde implantoloog uitgevoerd. Hierdoor heeft u één duidelijke aanspreekpartner die voor u zorgt en u ontzorgt.

Wilt u een eerste afspraak maken bij onze kliniek? Klik dan op onderstaande knop en vul het afsprakenformulier in of bel naar 0486 473 585.

Maak een afspraak

Over implantologie

 • Klikgebit of kunstgebit?

  16 mei 2024 30 november -0001

 • Advies voor nazorg na een implantaatbehandeling

  21 maart 2024 30 november -0001

 • Implantaten na tandletsel

  15 maart 2024 30 november -0001

 • All-on-6 of all-on-8

  29 februari 2024 30 november -0001