Maak een afspraak

Het plaatsen van implantaten is bij ons een overzichtelijke, voorspelbare en pijnloze behandeling. Wilt u een eerste afspraak maken bij onze kliniek? Klik dan op onderstaande knop of bel naar 0486 473 585.

Maak een afspraak

Een implantaat in uw kaakbot

Een implantaat wordt in de kaak geplaatst ter vervanging van natuurlijke wortels. Dit is een voorspelbare en duurzame oplossing bij verlies van één of meerdere tanden of het gehele gebit. Een implantaat is een kunstwortel die lijkt op een holle schroef en is voor u niet zichtbaar en voelbaar. U voelt geen verschil tussen een natuurlijk wortel en een implantaat.

Implantologie in de omgeving van Bemmel

Hoe wordt een implantaat geplaatst?

Het plaatsen van een implantaat gebeurt om een ontbrekende tand of kies te vervangen. In plaats van uw natuurlijk wortel, wordt een implantaat geplaatst dat functioneert als kunstwortel. Daarna wordt er een kroon, brug of klikgebit op het implantaat bevestigd. Hierdoor krijgt uw gebit zijn oorspronkelijke vorm en functie terug.

Implantaatbehandeling in drie stappen

In onze kliniek voeren wij een implantaatbehandeling uit in drie stappen. Onderstaand leest u meer over deze stappen.

Stap 1: Intake

Wanneer u naar ons verwezen wordt door uw eigen tandarts, zal u een eerste consult krijgen bij een van onze NVOI-gecertificeerde implantologen. Deze implantoloog zal in het hele traject u begeleiden en uw aanspreekpunt zijn.

Het doel van het eerste gesprek is om uw herstelwens te bespreken, daarnaast wordt er gekeken naar uw gebit, uw tandvlees, aanvullende röntgenfoto’s en uw medische voorgeschiedenis. Op basis van deze gegevens wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. De implantoloog zal verschillende behandelingen met u bespreken en de verschillende voor- en nadelen van deze behandelingen toelichten. Er zal een begroting worden opgesteld en deze zal ook met u worden besproken. Indien nodig, zullen wij een machtigingsaanvraag bij de zorgverzekeraar indienen.

Tot slot krijgt u nog schriftelijke informatie over de implantaatbehandeling mee. Lees deze goed door, hier staan leefregels en handige tips voor na de behandeling in. Wanneer u voldoende informatie heeft gekregen en akkoord bent met het behandelplan en de begroting, zal de afspraak voor de behandeling worden ingepland.

Stap 2: Behandeling

De NVOI-gecertificeerde implantoloog die bij de intake heeft ontmoet, zal de behandeling bij u uitvoeren. Wanneer u voor de behandeling komt, wordt u plaatselijk verdoofd om het implantaat te kunnen plaatsen. Er wordt een kleine opening in het tandvlees gemaakt op de plek waar het implantaat hoort te komen. Met boortjes wordt ruimte gemaakt in het kaakbot en vervolgens wordt het implantaat uit de steriele verpakking gehaald en direct geplaatst. Het tandvlees wordt doorgaans gehecht met een oplosbare hechting, die normaal gesproken in ongeveer een week oplost. Er wordt een röntgenfoto gemaakt van het geplaatste implantaat ter controle.

Het komt soms voor dat u onvoldoende kaakbot heeft om een implantaat stevig in het kaakbot te kunnen plaatsen. Dit wordt tijdens de intake besproken en kan er toe leiden dat we er voor kiezen om het kaakbot te verbreden (botopbouw) of te verhogen (sinuslift). Soms kan dit tegelijkertijd met de behandeling, er wordt dan gebruik gemaakt van uw eigen kaakbot of er worden kunstbotkorrels gebruikt. In een enkel geval is er een uitgebreidere ingreep nodig, hiervoor wordt u dan verwezen naar de polikliniek van de Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie in het Radboudumc te Nijmegen.

U krijgt mondelinge en schriftelijke informatie over eventuele nabezwaren en hoe deze te voorkomen. U krijgt ook een implantaatpaspoort mee, hierin staat het type implantaat en de maatvoering in beschreven, zodat uw behandelaar weet wat hij/zij moet doen. De afspraak duurt in totaal tussen de 30 en 60 minuten, de behandeling zelf duurt tussen de 15 en 30 minuten. De verdoving houdt nog enkele uren na het plaatsen van het implantaat aan.

Stap 3: Controle

Na 1 tot 2 weken ziet u uw implantoloog weer terug in de praktijk voor een wondcontrole. Wanneer u nog hechtingen heeft, worden deze verwijderd. U krijgt instructies over het onderhoud van het implantaat. De weken na het plaatsen van een implantaat zijn namelijk heel belangrijk voor de ingroei van het implantaat in het bot. Uw lichaam maakt nieuw kaakbot aan rondom het implantaat zodat deze stevig staat. Een goede mondhygiëne is daarvoor erg belangrijk. Deze periode duurt in de onderkaak 10 weken en in de bovenkaak 12 weken.

Als deze tijd verstreken is, komt u nog een laatste keer bij uw implantoloog. Er wordt gecontroleerd of het implantaat goed is ingegroeid door dit te bekijken in de mond, maar ook wordt er opnieuw een foto gemaakt, zodat de botingroei rondom het implantaat beoordeeld kan worden. Als alles goed is, wordt u terugverwezen naar uw behandelaar voor het maken van de kroon, brug of klikgebit. Wanneer u dit liever bij ons laat doen, zullen wij dit in goed overleg doen met uw verwijzer.

De kans is tussen de 96% en 99% dat het implantaat ingroeit, als u de leefregels goed naleeft. U krijgt van ons een ingroeigarantie op de door ons geplaatste implantaten.

NVOI-gecertificeerde implantologen

Tandartsen die zich gespecialiseerd hebben in het plaatsen van implantaten in de kaak worden implantologen genoemd. Voor een pijnloos verloop van de behandeling, en om er voor te zorgen dat een implantaat zich na plaatsing in de kaak vast kan groeien, is het van belang dat een implantaatplaatsing vakkundig en zorgvuldig wordt uitgevoerd.

Daarom wordt u in de Expertise Kliniek voor Implantologie Grave behandeld door NVOI-gecertificeerde implantologen. Deze certificering staat garant voor deskundigheid en kwaliteit. In onze kliniek zijn implantologen Jeroen Liebregts en Tong Xi werkzaam.

Vergoeding van implantaten

In de meeste gevallen worden implantaten niet vergoed vanuit de basisverzekering. Wel is het mogelijk dat u een vergoeding ontvangt vanuit uw aanvullende tandartsverzekering. Per zorgverzekeraar en de gekozen polis, verschilt echter de vergoeding.

Om deze reden verstrekken wij vóór elke behandeling een gedetailleerde schriftelijke kostenbegroting (inclusief alle materiaal- en techniekkosten). Op basis van deze kostenbegroting kunt u zich vooraf goed laten informeren door uw zorgverzekeraar over de vergoeding van de behandeling.

Maak een afspraak

Het plaatsen van implantaten is bij ons een overzichtelijke, voorspelbare en pijnloze behandeling die volgens een wetenschappelijk bewezen behandelprotocol wordt uitgevoerd. Het eerste consult, de implantaatplaatsing en nazorg worden door dezelfde implantoloog uitgevoerd. Hierdoor heeft u één duidelijke aanspreekpartner die voor u zorgt en u ontzorgt.

Wilt u een eerste afspraak maken bij onze kliniek? Klik dan op onderstaande knop en vul het afsprakenformulier in of bel naar 0486 473 585.

Maak een afspraak

Over implantologie

 • Wat is het meest geschikte moment van implantaatplaatsing?

  28 oktober 2021 30 november -0001

 • Een klikgebit: drukknop of stegverbinding?

  08 oktober 2021 30 november -0001

 • 3D geleide plaatsing van implantaten

  29 juli 2021 30 november -0001

 • 3D planning van implantaten met digitale implantaatplanning

  14 juli 2021 30 november -0001