Maak een afspraak

Het plaatsen van implantaten is bij ons een overzichtelijke, voorspelbare en pijnloze behandeling. Wilt u een eerste afspraak maken bij onze kliniek? Klik dan op onderstaande knop of bel naar 0486 473 585.

Maak een afspraak

Implantologie in omgeving Cuijk

Implantaat: een kunstwortel ten behoeve van tandvervanging

Een implantaat is een kunstwortel die in het kaakbot wordt geplaatst. Het implantaat lijkt op een holle schroef en wordt gebruikt als vervanging van natuurlijke tandwortels. U zult geen verschil merken tussen een implantaat en een natuurlijke tandwortel aangezien het implantaat niet zichtbaar is.

Implantaatbehandeling in drie stappen

Een implantaat wordt doorgaans geplaatst om een ontbrekende tand of kies te vervangen. Na een uitgebreide intake, wordt er vervolgens een implantaat als kunstwortel nagenoeg pijnloos in uw kaak geplaatst. Vervolgens wordt er een kroon, burg of klikgebit op het implantaat geplaatst. Op deze manier krijgt uw gebit zijn oorspronkelijke vorm en functie terug.

Binnen de Expertise Kliniek voor Implantologie Grave wordt een implantaatbehandeling in drie stappen uitgevoerd. Deze stappen lichten we hieronder toe.

Stap 1: Eerste consult

Iedereen die naar ons wordt verwezen zal eerst een afspraak krijgen waarin de behandelwens en de uitgangssituatie worden geïnventariseerd. Deze afspraak wordt ingepland bij een van onze NVOI-gecertificeerde implantologen, die u tijdens het gehele traject zal begeleiden. Voorafgaande aan deze afspraak vragen we u of uw tandarts de verwijsbrief en de reeds gemaakte relevant röntgenfoto’s naar ons op te sturen. We bereid deze afspraak van tevoren voor. Voor deze eerste consultatie wordt door ons altijd ruim de tijd genomen.

Op basis van uw hulpvraag, de toestand van uw tandvlees en gebit, en aanvullende röntgenfoto’s wordt er een voorlopig behandelplan door onze implantoloog gemaakt. De implantoloog legt u de voor- en nadelen van verschillende behandelopties uit. Er zal een begroting voor u worden opgesteld. Deze wordt naar u opgestuurd, inclusief de techniekkosten. Uw verwijzende tandarts krijgt schriftelijke informatie over het behandelplan van ons. Als er een machtigingsaanvraag bij uw zorgverzekeraar moet worden ingediend, kunnen we deze aanvraag voor u verzorgen. Er worden kosten in rekening gebracht voor de intakeafspraak conform de door Nza vastgestelde tandartstarieven.

Wanneer u akkoord bent met het behandelplan en de bijhorende begroting, maken we vervolgens een behandelafspraak voor u.

De kosten voor het eerste consult omvat de codes J010 en/of J011 plus de kosten voor het vervaardigen en/of beoordelen van aanvullende röntgenfoto's. Indien nodig wordt er een aanvullende 3D scan van uw kaak gemaakt in het Radboudumc (X25).

Stap 2: Implantaatbehandeling

Het plaatsen van een implantaat vindt bij ons plaats onder plaatselijke verdoving door de NVOI-gecertificeerde implantoloog die u eerder heeft gesproken. Via een kleine opening in het tandvlees wordt op de plaats waar het implantaat moet komen met gespecialiseerde boortjes ruimte gemaakt in het kaakbot. Daarna wordt het implantaat uit de steriele verpakking genomen en direct in het kaakbot geplaatst. Het implantaat wordt afgedekt met een afdekschroef (healing abutment) waarna het tandvlees rondom het implantaat wordt gesloten met hechtingen. Er wordt een röntgenfoto gemaakt om de positie van het implantaat te controleren. U krijgt uitleg van de implantoloog over de nazorg en hoe u het implantaat dagelijks kunt reinigen.

Door de gebruikte techniek en de zeer kleine wond, voelt u geen pijn tijdens de behandeling. De implantaatplaatsing wordt doorgaans door patiënten als minder vervelend ervaren dan het verwijderen van een kies. De ingreep zelf duurt tussen de 15 en 30 minuten. We plannen meestal 40 tot 60 minuten voor de complete behandeling. We nemen voldoende tijd voorafgaande aan de behandeling om de behandelkamer in te richten en uw laatste vragen te beantwoorden. We geven de lokale verdoving ook genoeg tijd om zich in te werken.

Als er onvoldoende kaakbot aanwezig is voor een implantaatplaatsing, kunnen we ervoor kiezen om vóór of tijdens de implantaatplaatsing uw kaak lokaal te verbreden (botopbouw) of te verhogen (sinuslift). Hierbij maken we vaak gebruik van kunstbot (botsubstituut) en/of uw eigen kaakbot dat we elders in de kaak oogsten. Het uitvoeren van deze aanvullende procedure bespreken we altijd vooraf met u tijdens het eerste consult zodat u altijd op de hoogte bent van het exacte beloop van de behandeling.

Stap 3: Nazorg

1 tot 2 weken na de implantaatplaatsing komt u bij ons terug voor een wondcontrole. Tijdens deze korte afspraak beoordeelt uw implantoloog de wondgenezing en worden de overgebleven hechtingen verwijderd. In de weken hierna, maakt uw lichaam nieuw kaakbot aan om het implantaat stevig te verankeren in de kaak (osseointegratie). Deze ingroeiperiode is ongeveer 8 tot 10 weken voor een implantaat in de onderkaak en 12 weken voor een implantaat in de bovenkaak. Een goede mondhygiëne is vereist voor een goede ingroei en functie van de implantaten! Daarom instrueren we u in hoe u uw implantaat dagelijks kunt reinigen.

Als uw verwijzende tandarts zelf de kroon of brug op de door ons geplaatste implantaten gaat maken, ontvangt uw tandarts berichtgeving over welk implantaat in uw kaak geplaatst is en wanneer uw tandarts de kroon of brug kan gaan vervaardigen. Als uw verwijzende tandarts de kroon of brug liever door onze implantologen wil laten maken, zullen we het in goed overleg met u en de verwijzer doen.

De kans is 96% tot 99% dat een implantaat zich vast zal groeien in de kaak. U krijgt ingroeigarantie van ons voor de door ons geplaatste implantaten.

NVOI-gecertificeerde implantologen

In onze kliniek wordt u behandeld door NVOI-gecertificeerde implantologen Jeroen Liebregts en Tong Xi. Implantologen zijn tandartsen die zich hebben gespecialiceerd in het plaatsen van implantaten in de kaak en aan implantaten gerelateerde behandelingen. De NVOI-certificering staat garant voor kwaliteit en deskundigheid.

Onze implantologen zorgen ervoor dat een implantaatbehandeling pijnloos bij u zal verlopen en dat het implantaat zich na plaatsing goed kan integreren in uw kaak.

Vergoeding van implantaten

In de meeste gevallen wordt een implantaatbehandeling niet vergoed vanuit de basisverzekering. Het is mogelijk dat een deel van de behandelkosten vergoed wordt vanuit uw aanvullende tandartsverzekering. Per zorgverzekeraar en per gekozen polis kan de vergoeding jaarlijks verschillen.

Vóór elke implantaatbehandeling verstrekken we u een gedetailleerde schriftelijke kostenbegroting (inclusief alle materiaal- en techniekkosten en NZa prestatiecodes). U kunt contact met uw zorgverzekeraar opnemen over de vergoeding van de behandelkosten op basis van deze kostenbegroting. U kunt ook een voorbeeldbegroting vinden op onze website.

Maak een afspraak

Het plaatsen van implantaten is bij ons een overzichtelijke, voorspelbare en pijnloze behandeling die volgens een wetenschappelijk bewezen behandelprotocol door een geceritificeerde implantoloog wordt uitgevoerd. De eerste consultatie, implantaatplaatsing en nazorg worden door dezelfde implantoloog uitgevoerd. Op deze manier heeft u één duidelijke aanspreekpartner die voor u zorgt en u ontzorgt.

Wilt u een eerste afspraak maken bij onze kliniek? Klik dan op onderstaande knop en vul het afsprakenformulier in of bel naar 0486 473 585. Vergeet uw tandarts niet de verwijsbrief en röntgenfoto’s van te voren naar ons op te sturen.

Maak een afspraak

Over implantologie

 • Is all-on-6 geschikt voor u?

  13 juni 2024 30 november -0001

 • Klikgebit of kunstgebit?

  16 mei 2024 30 november -0001

 • Advies voor nazorg na een implantaatbehandeling

  21 maart 2024 30 november -0001

 • Implantaten na tandletsel

  15 maart 2024 30 november -0001