Maak een afspraak

Het plaatsen van implantaten is bij ons een overzichtelijke, voorspelbare en pijnloze behandeling. Wilt u een eerste afspraak maken bij onze kliniek? Klik dan op onderstaande knop of bel naar 0486 473 585.

Maak een afspraak

Een kunstwortel in uw kaakbot

Een implantaat is een holle schroef, die ter vervanging van natuurlijke wortels, in de kaak wordt geplaatst. Het implantaat functioneert als kunstwortel. Implantaten in de kaak zijn niet zichtbaar en u zult geen verschil voelen tussen een implantaat en een natuurlijke wortel.

Implantologie in omgeving Nijmegen

Implantaatbehandeling in drie stappen

Het plaatsen van een implantaat dient om een ontbrekende tand of kies te vervangen. U laat het implantaat als kunstwortel in uw kaak plaatsen. Daaropvolgend wordt er een kroon, burg of klikgebit op bevestigd. Dit zorgt ervoor dat uw gebit zijn oorspronkelijke vorm en functie terugkrijgt.

Binnen de Expertise Kliniek voor Implantologie Grave wordt een implantaatbehandeling in drie stappen uitgevoerd. Deze stappen lichten we hieronder toe.

Stap 1: Eerste consult

Iedereen die naar ons wordt verwezen zal eerst een afspraak krijgen waarin de behandelwens en de uitgangssituatie worden bekeken. Deze afspraak wordt ingepland bij een van onze NVOI-gecertificeerde implantologen, die u tijdens het gehele traject zal begeleiden. Voor deze eerste consultatie wordt door ons altijd ruim de tijd genomen.

Op basis van uw hulpvraag, de toestand van uw gebit en tandvlees, en aanvullende röntgenfoto’s wordt er een voorlopig behandelplan opgesteld. De implantoloog bespreekt met u de voor- en nadelen van verschillende behandelopties. Een begroting zal voor u worden opgesteld en deze wordt ook met u (eventueel in een vervolgafspraak) besproken. U krijgt schriftelijke informatie over de implantaatbehandeling van ons. Als er een machtigingsaanvraag bij uw zorgverzekeraar moet worden ingediend, zal dit ook door ons aangevraagd worden.

Wanneer u akkoord bent met het behandelplan en de bijhorende begroting zal een behandelafspraak voor u worden gemaakt.

De kosten voor het eerste consult omvat de codes J010 en/of J011 plus de kosten voor het vervaardigen en/of beoordelen van aanvullende röntgenfoto's. Indien nodig wordt er een aanvullende 3D scan van uw kaak gemaakt in het Radboudumc (X25).

Stap 2: Implantaatbehandeling

Het plaatsen van een implantaat wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd door de NVOI-gecertificeerde implantoloog die u eerder heeft ontmoet. Door een kleine opening in het tandvlees (een soort kijkoperatie) wordt op de plaats waar het implantaat moet komen met boortjes ruimte gemaakt in het kaakbot. Het implantaat wordt uit de steriele verpakking genomen en direct in het kaakbot geplaatst. Vervolgens wordt de wond gehecht. Er wordt een röntgenfoto gemaakt om de positie van het implantaat te controleren. U krijgt instructies van de implantoloog over de nazorg en een recept voor een desinfecterend mondspoelmiddel dat u in de eerste week na implantaatplaatsing kunt gebruiken.

Vanwege de gebruikte techniek en de zeer kleine wond, voelt u geen pijn tijdens de behandeling. De implantaatplaatsing wordt door patiënten als minder vervelend ervaren in vergelijking met het trekken van een kies. Bij het plaatsen van het implantaat willen we de conditie van het tandvlees en kaakbot optimaal maken om een goede ingroei van het implantaat in de kaak mogelijk te maken.

De ingreep zelf duurt tussen de 15 en 30 minuten. We plannen doorgaans 40 à 60 minuten voor de complete behandeling, mede omdat we vóór de behandeling de behandelkamer steriel (bacterievrij) moeten voorbereiden en we de verdoving voldoende gelegenheid willen geven om zich in te werken.

In geval dat er onvoldoende kaakbot aanwezig is om een implantaat te verankeren in de kaak, kunnen we ervoor kiezen om vóór of tijdens de implantaatplaatsing het kaakbot te verbreden (botopbouw) of te verhogen (sinuslift). Hierbij maken we veelal gebruik van kunstbot (botsubstituut) en/of uw eigen kaakbot dat we elders in de kaak oogsten. Het uitvoeren van deze aanvullende procedure bespreken we altijd vooraf met u zodat u te allen tijde op de hoogte bent van het exacte beloop van de behandeling.

Stap 3: Nazorg

1 tot 2 weken na de implantaatplaatsing ziet u uw implantoloog terug in onze praktijk voor een wondcontrole. De eventuele overgebleven hechtingen worden verwijderd. U krijgt instructies over het onderhoud van het implantaat. In de weken na het plaatsen van het implantaat maakt uw lichaam nieuw kaakbot aan rondom het implantaat om het implantaat stevig te verankeren in de kaak (osseointegratie). Deze ingroeiperiode is doorgaans 8 tot 10 weken voor een implantaat in de onderkaak en 12 weken voor een implantaat in de bovenkaak. Een goede mondhygiëne is vereist voor een goede ingroei en functie van de implantaten!

Na deze periode krijgt u nog een laatste controleafspraak bij ons in de praktijk waarbij er een röntgenfoto gemaakt wordt om de botingroei rondom het geplaatste implantaat te controleren. Daarna wordt u terugverwezen naar uw tandarts of tandprotheticus voor het maken van de kroon, brug of klikgebit op het implantaat. Als u deze door ons wil laten maken, zullen we het in goed overleg met u en de verwijzer doen.

De kans is 96% tot 99% dat een implantaat zich vast zal groeien in de kaak. U krijgt ingroeigarantie van ons voor de door ons geplaatste implantaten.

NVOI-gecertificeerde implantologen

Implantologen zijn tandarts-specialisten die zich gespecialiseerd hebben in het plaatsen van implantaten in de kaak. Om ervoor te zorgen dat de behandeling pijnloos verloopt en dat een implantaat zich na plaatsing in de kaak vast kan groeien, is het van belang dat de implantaatplaatsing zorgvuldig en vakkundig wordt uitgevoerd.

In onze kliniek zijn de NVOI-gecertificeerde implantologen Jeroen Liebregts en Tong Xi werkzaam. Deze certificering staat garant voor kwaliteit en deskundigheid.

Vergoeding van implantaten

Doorgaans wordt het plaatsen van implantaten niet vergoed vanuit de basisverzekering. Het is wel mogelijk om een vergoeding te ontvangen van uw aanvullende tandartsverzekering. De vergoeding verschilt echter per zorgverzekeraar en per gekozen polis.

Vóór elke behandeling verstrekken we daarom een gedetailleerde schriftelijke kostenbegroting (inclusief alle materiaal- en techniekkosten). Op basis van deze kostenbegroting kunt u zich vooraf goed laten informeren door uw zorgverzekeraar over de vergoeding voor de behandeling.

Maak een afspraak

Het plaatsen van implantaten is bij ons een overzichtelijke, voorspelbare en pijnloze behandeling die conform een wetenschappelijk bewezen behandelprotocol wordt uitgevoerd. De eerste consultatie, implantaatplaatsing en nazorg worden door dezelfde implantoloog uitgevoerd. Op deze manier heeft u één duidelijke aanspreekpartner die voor u zorgt en u ontzorgt.

Wilt u een eerste afspraak maken bij onze kliniek? Klik dan op onderstaande knop en vul het afsprakenformulier in of bel naar 0486 473 585.

Maak een afspraak

Over implantologie

 • Is all-on-6 geschikt voor u?

  13 juni 2024 30 november -0001

 • Klikgebit of kunstgebit?

  16 mei 2024 30 november -0001

 • Advies voor nazorg na een implantaatbehandeling

  21 maart 2024 30 november -0001

 • Implantaten na tandletsel

  15 maart 2024 30 november -0001