Maak een afspraak

Het plaatsen van implantaten is bij ons een overzichtelijke, voorspelbare en pijnloze behandeling. Wilt u een eerste afspraak maken bij onze kliniek? Klik dan op onderstaande knop of bel naar 0486 473 585.

Maak een afspraak

Nieuwe tandwortel in uw kaakwortel

Wanneer u een tand of kies verliest en u een duurzame oplossing wil hiervoor, kunt u overwegen om een implantaat te laten plaatsen. Een implantaat lijkt op een holle schroef en wordt geplaatst op de plek van de verloren kies of tand. Het functioneert als nieuwe tandwortel en biedt de basis voor een kroon. Het implantaat wordt geplaatst in het kaakbot, waardoor het verschil tussen een natuurlijke of kunstwortel niet zichtbaar of voelbaar is en uw gebit zijn oorspronkelijke vorm en functie terug krijgt.

Implantaatbehandeling in drie stappen

Ter vervanging van een ontbrekende tand of kies, kunt u een implantaat laten plaatsen. Het implantaat wordt als kunstwortel in uw kaak geplaatst. Vervolgens wordt er een kroon, burg of klikgebit op het implantaat bevestigd. Hiermee krijgt uw gebit zijn oorspronkelijke functie en vorm terug.

Wanneer u meerdere of alle tanden bent verloren, kan een implantaat ook de basis zijn van een burg of klikgebit. Binnen de Expertise Kliniek voor Implantologie Grave (omgeving van Oss) wordt een implantaatbehandeling implantaatbehandeling in drie stappen uitgevoerd. Deze stappen worden hieronder toegelicht.

Stap 1: Intake

Wanneer u naar ons verwezen wordt door uw eigen tandarts, zal u een eerste consult krijgen bij een van onze NVOI-gecertificeerde implantologen. Deze implantoloog zal in het hele traject u begeleiden en uw aanspreekpunt zijn.

Het doel van het eerste gesprek is om uw herstelwens te bespreken, daarnaast wordt er gekeken naar uw gebit, uw tandvlees, aanvullende röntgenfoto’s en uw medische voorgeschiedenis. Op basis van deze gegevens wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. De implantoloog zal verschillende behandelingen met u bespreken en de verschillende voor- en nadelen van deze behandelingen toelichten. Er zal een begroting worden opgesteld en deze zal ook met u worden besproken. Indien nodig, zullen wij een machtigingsaanvraag bij de zorgverzekeraar indienen.

Tot slot krijgt u nog schriftelijke informatie over de implantaatbehandeling mee. Lees deze goed door, hier staan leefregels en handige tips voor na de behandeling in. Wanneer u voldoende informatie heeft gekregen en akkoord bent met het behandelplan en de begroting, zal de afspraak voor de behandeling worden ingepland.

Stap 2: Behandeling

De NVOI-gecertificeerde implantoloog die bij de intake heeft ontmoet, zal de behandeling bij u uitvoeren. Wanneer u voor de behandeling komt, wordt u plaatselijk verdoofd om het implantaat te kunnen plaatsen. Er wordt een kleine opening in het tandvlees gemaakt op de plek waar het implantaat hoort te komen. Met boortjes wordt ruimte gemaakt in het kaakbot en vervolgens wordt het implantaat uit de steriele verpakking gehaald en direct geplaatst. Het tandvlees wordt doorgaans gehecht met een oplosbare hechting, die normaal gesproken in ongeveer een week oplost. Er wordt een röntgenfoto gemaakt van het geplaatste implantaat ter controle.

Het komt soms voor dat u onvoldoende kaakbot heeft om een implantaat stevig in het kaakbot te kunnen plaatsen. Dit wordt tijdens de intake besproken en kan er toe leiden dat we er voor kiezen om het kaakbot te verbreden (botopbouw) of te verhogen (sinuslift). Soms kan dit tegelijkertijd met de behandeling, er wordt dan gebruik gemaakt van uw eigen kaakbot of er worden kunstbotkorrels gebruikt. In een enkel geval is er een uitgebreidere ingreep nodig, hiervoor wordt u dan verwezen naar de polikliniek van de Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie in het Radboudumc te Nijmegen.

U krijgt mondelinge en schriftelijke informatie over eventuele nabezwaren en hoe deze te voorkomen. U krijgt ook een implantaatpaspoort mee, hierin staat het type implantaat en de maatvoering in beschreven, zodat uw behandelaar weet wat hij/zij moet doen. De afspraak duurt in totaal tussen de 30 en 60 minuten, de behandeling zelf duurt tussen de 15 en 30 minuten. De verdoving houdt nog enkele uren na het plaatsen van het implantaat aan.

Stap 3: Controle

Na 1 tot 2 weken ziet u uw implantoloog weer terug in de praktijk voor een wondcontrole. Wanneer u nog hechtingen heeft, worden deze verwijderd. U krijgt instructies over het onderhoud van het implantaat. De weken na het plaatsen van een implantaat zijn namelijk heel belangrijk voor de ingroei van het implantaat in het bot. Uw lichaam maakt nieuw kaakbot aan rondom het implantaat zodat deze stevig staat. Een goede mondhygiëne is daarvoor erg belangrijk. Deze periode duurt in de onderkaak 10 weken en in de bovenkaak 12 weken.

Als deze tijd verstreken is, komt u nog een laatste keer bij uw implantoloog. Er wordt gecontroleerd of het implantaat goed is ingegroeid door dit te bekijken in de mond, maar ook wordt er opnieuw een foto gemaakt, zodat de botingroei rondom het implantaat beoordeeld kan worden. Als alles goed is, wordt u terugverwezen naar uw behandelaar voor het maken van de kroon, brug of klikgebit. Wanneer u dit liever bij ons laat doen, zullen wij dit in goed overleg doen met uw verwijzer.

De kans is tussen de 96% en 99% dat het implantaat ingroeit, als u de leefregels goed naleeft. U krijgt van ons een ingroeigarantie op de door ons geplaatste implantaten.

NVOI-gecertificeerde implantologen

In de Expertise Kliniek voor Implantologie Grave (makkelijk te bereiken vanuit Oss) wordt u uitsluitend behandeld door NVOI-gecertificeerde implantologen: Jeroen Liebregts en Tong Xi. Implantologen zijn tandartsen die zich hebben gespecialiseerd in het plaatsen van implantaten in de kaak. De NVOI is een wetenschappelijke vereniging die kwaliteit en deskundigheid in de implantologie waarborgt. NVOI-gecertificeerde implantologen volgen nascholing, waardoor zij up-to-date blijven over de nieuwste ontwikkelingen en technieken en worden periodiek gecontroleerd door de NVOI.

Vergoeding van implantaten

Het plaatsen van implantaten wordt doorgaans niet vergoed vanuit de basisverzekering. Het is wel mogelijk dat u een vergoeding krijgt vanuit uw aanvullende tandartsverzekering, indien u die heeft. Wij kunnen inzien wat deze vergoeding is en zullen dit met het maken van de begroting met u bespreken.

Maak een afspraak

Het plaatsen van implantaten is bij de Expertise Kliniek voor Implantologie Grave (in de omgeving van Oss) een voorspelbare, overzichtelijke en pijnloze behandeling. Ons behandelprotocol is wetenschappelijk bewezen en biedt u garantie op een geslaagde behandeling. Alle afspraken vinden plaats bij dezelfde implantoloog, zo heeft u een duidelijke aanspreekpartner die voor u zorgt en u ontzorgt.

Wilt u een eerste afspraak maken bij onze kliniek? Klik dan op onderstaande knop en vul het afsprakenformulier in of bel naar 0486 473 585.

Maak een afspraak

Over implantologie

 • Is all-on-6 geschikt voor u?

  13 juni 2024 30 november -0001

 • Klikgebit of kunstgebit?

  16 mei 2024 30 november -0001

 • Advies voor nazorg na een implantaatbehandeling

  21 maart 2024 30 november -0001

 • Implantaten na tandletsel

  15 maart 2024 30 november -0001