Plaatsen van gebitsprothese

Over het algemeen geldt dat het plaatsen van implantaten in tandeloze kaken om een gebitsprothese meer houvast te geven, het zogenaamde klikgebit, vergoed wordt uit de basisverzekering, mits voldaan wordt aan enkele strenge voorwaarden. Een implantaat met kroon wordt alleen bij uitzondering vergoed vanuit de basisverzekering, zoals in geval van het oligodontie (ontbreken van zes of meer blijvende tanden/kiezen), schisis (“hazenlip”), trauma met verlies van één of meerdere snij- en hoektanden tot 18 jaar.

Vervangen van één of meerdere tanden/kiezen

Het plaatsen van implantaten voor het vervangen van één of meerdere tanden/kiezen wordt doorgaans niet vergoed vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van uw aanvullende tandartsverzekering kunt u misschien een vergoeding hiervoor ontvangen.

De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en per gekozen polis. Daarom verstrekken we u vóór elke behandeling een gedetailleerde schriftelijke kostenbegroting (inclusief alle materiaal- en techniekkosten) voor de voorgestelde behandeling. Op basis van deze kostenbegroting kunt u zich vooraf goed laten informeren door uw zorgverzekeraar over de vergoeding voor de behandeling.

Voorbeeldrekening

Om u een beeld te geven hoe de kosten worden opgebouwd, vindt u onderstaand een voorbeeldrekening voor een tandvervanging met implantaat.

Voorbeeldrekening voor een tandvervanging met implantaat

Vergoeding van implantaten in tandeloze kaken

 • U bent volledig tandeloos in de boven- en/of onderkaak;
 • U functioneert niet met een normaal kunstgebit omdat u een erg geslonken kaak heeft en/of problemen heeft met de vorm van uw kaak;
 • U een optimaal vervaardigde normaal kunstgebit heeft die ondanks aanpassingen de problemen niet oplost.

Daarom is het wettelijk bepaald dat u vooraf toestemming nodig heeft van uw zorgverzekeraar om in aanmerking te komen voor volledige of gedeeltelijke vergoeding voor het plaatsen van implantaten in tandeloze kaken en/of het klikgebit dat op de geplaatste implantaten komt (de techniek- en materiaalkosten tot een maximaal bedrag).

Preferente praktijk voor grote zorgverzekeraars

Omdat de Expertise Kliniek voor Implantologie Grave conform de landelijke richtlijnen en met NVOI-gecertificeerde implantologen werkt, zijn we door grote landelijke zorgverzekeraars zoals VGZ en CZ aangewezen als preferente praktijk voor de bovengenoemde behandeling. Hierdoor is een machtigingsaanvraag vaak vooraf niet nodig en betaalt u alleen een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage en eigen risico voor implantaten in tandeloze onderkaak en een klikgebit. Bij overige zorgverzekeringen dienen we wel een machtigingsaanvraag vooraf in te dienen.

Maak een afspraak

Het plaatsen van implantaten is bij ons een overzichtelijke, voorspelbare en pijnloze behandeling die conform een wetenschappelijk bewezen behandelprotocol wordt uitgevoerd. De eerste consultatie, implantaatplaatsing en nazorg worden door dezelfde implantoloog uitgevoerd. Op deze manier heeft u één duidelijke aanspreekpartner die voor u zorgt en u ontzorgt.

Wilt u een eerste afspraak maken bij onze kliniek? Klik dan op onderstaande knop en vul het afsprakenformulier in of raadpleeg de contactgegevens.

Maak een afspraak

Over implantologie

 • Advies voor nazorg na een implantaatbehandeling

  21 maart 2024 30 november -0001

 • Implantaten na tandletsel

  15 maart 2024 30 november -0001

 • All-on-6 of all-on-8

  29 februari 2024 30 november -0001

 • All-on-6: zes implantaten

  22 februari 2024 30 november -0001