Tandvervanging met implantaten

Wanneer u meerdere tanden of kiezen mist, kunt u er voor kiezen om implantaten te laten plaatsen om de ontbrekende tanden en kiezen duurzaam te vervangen. Implantaten zijn kunstwortels gemaakt van titanium die onder het tandvlees in de kaak geplaatst worden. Na een helingsperiode van 3 tot 6 maanden, afhankelijk van uw botkwaliteit en botkwantiteit, kunnen er nieuwe kronen of bruggen op de implantaten geplaatst worden om uw kauwfunctie en het aanzicht te herstellen.


Voorbeeld van een implantaatkroon (links) en een implantaatbrug (rechts)

Inzetrichting en voldoende kaakbot

Op het moment dat er twee of meer implantaten in de kaak geplaatst moeten worden, is het van belang dat de inzetrichting van de implantaten juist is. De implantaten worden doorgaans zo parallel mogelijk naast elkaar geplaatst om een stabiele brugconstructie te kunnen maken. Naast een goede inzetrichting en diepte, moeten de implantaten ook omgeven zijn door voldoende kaakbot. Als er onvoldoende kaakbreedte of kaakhoogte aanwezig is op de plaats waar we het implantaat zouden willen plaatsen, is het nodig om een lokale botopbouw of sinuslift uit te voeren bij het plaatsen van de implantaten. Naar mate er meer implantaten nodig zijn, wordt het moeilijker om de implantaten ten opzichte van elkaar optimaal te plaatsen en om vooraf een juiste inschatting te maken of er voldoende kaakbot aanwezig is. Gezien de complexiteit van het maken van uitgebreidere kroon- en brugwerk op meerdere implantaten, dient uw behandelaar te beschikken over ruime kennis, ervaring en chirurgische vaardigheden op het gebied van chirurgische en restauratieve tandheelkunde.

3D digitale planning van implantaten

Om een voorspelbaar resultaat te kunnen bereiken in complexere gevallen, gebruiken onze implantologen in het Expertise Centrum voor Implantologie Grave sinds enkele jaren de moderne techniek van 3D digitale planning van implantaten. Deze werkwijze zorgt voor een grotere precisie en verkleint aanzienlijk de risico’s bij het plaatsen van implantaten. Met deze digitale workflow, kunnen onze implantologen voor de behandeling aan u laten zien waar de uiteindelijke implantaatkronen en bruggen zullen komen en waar de implantaten best geplaatst kunnen worden. Daarnaast kunnen we de implantaatpositie in de digitale planning optimaliseren op basis van de hoeveelheid kaakbot die u heeft om de kans op een botopbouw of sinuslift te minimaliseren. Kortom, de 3D digitale implantaatplanning maakt de implantaatplaatsing preciezer, de behandeltijd korter en het resultaat voorspelbaarder.


3D digitale planning voor het vervangen van 8 tanden in de bovenkaak door middel van 4 implantaten

Onze werkwijze

Tijdens de 3D planning van implantaten met digitale implantaatplanning doorlopen wij de onderstaande stappen:

 1. Tijdens de eerste intakeafspraak wordt er samen met u op basis van uw wensen, uw algemene en mondgezondheid en de bevindingen van het klinisch onderzoek bepaald of het maken van een 3D digitale implantaatplanning nodig is.
 2. In de vervolgafspraak wordt er een 3D gebitsscan (intra-orale scan) gemaakt van uw tanden en kiezen in de boven- en onderkaak. Ook de manier hoe u dicht bijt wordt met de intra-orale scan vastgelegd. Daarnaast wordt er een 3D röntgenopname (CBCT) van uw kaken gemaakt. Op de CBCT kunnen we het kaakbot, het verloop van de zenuwen en de aanwezigheid van eventuele ontstekingen in beeld brengen.
 3. De 3D intra-orale scan en CBCT worden met gespecialiseerde computersoftware samengevoegd om een 3D virtuele model van uw tanden en kaken te maken. Hierop kan onze implantoloog de 3D digitale implantaatplanning maken, rekening houdend met verschillende factoren, zoals de vorm van de tandbogen, de gewenste vorm en plaats van de uiteindelijke kronen en bruggen, de hoeveelheid en dichtheid van het kaakbot, het verloop van de zenuwen, de positie van de neusbijholtes enz. De combinatie van deze factoren bepalen hoeveel implantaten nodig zijn, op welke positie de implantaten geplaatst dienen te worden, de afmeting van de implantaten en de noodzaak van lokale botopbouw en sinuslift.
 4. De 3D digitale implantaatplanning wordt in een aparte afspraak met u besproken. De exacte procedure, de behandelduur, het aantal benodigde implantaten en kronen, eventueel bijkomende ingrepen en de kostenbegroting worden met u doorgenomen. Er wordt ook ruim de tijd genomen om uw vragen te beantwoorden.
 5. Indien u akkoord gaat met het definitieve behandelplan, wordt er een behandelafspraak met u ingepland voor de implantaatplaatsing. U krijgt aanvullende instructies over de voorbereiding en nazorg.


De 3D planning laat zien dat er net voldoende bot rondom het implantaat aanwezig is op de positie van de linker centrale voortand


Op basis van de CBCT en botdichtheidsmeting laat de 3D planning zien dat het bot rondom het implantaat vrij zacht is (D4) wat een iets langere inhelingsperiode betekent

Onderzoeken hebben aangetoond dat het gebruik van 3D digitale implantaatplanning het plaatsen van de implantaten voorspelbaarder en preciezer maakt, met als gevolg minder pijn en nabezwaren na de implantaatplaatsing en minder kans op complicaties. Dit is een perfect voorbeeld dat het gebruik van de nieuwste technieken de zorg van onze patiënten verbetert!

Maak een afspraak

Benieuwd wat de Expertise Kliniek voor Implantologie Grave voor u kan betekenen? Klik op de onderstaande knop en maak een afspraak bij onze praktijk!

Maak een afspraak

Over implantologie

 • Is all-on-6 geschikt voor u?

  13 juni 2024 30 november -0001

 • Klikgebit of kunstgebit?

  16 mei 2024 30 november -0001

 • Advies voor nazorg na een implantaatbehandeling

  21 maart 2024 30 november -0001

 • Implantaten na tandletsel

  15 maart 2024 30 november -0001