Voldoende botvolume voor implantaatplaatsing

Wanneer er één of meerdere tand(en) en/of kies(zen) afwezig zijn, heeft de kaak de neiging om te slinken omdat het kaakbot niet meer functioneel belast is. Als gevolg hiervan trekt het tandvlees zich vaak terug.

Om een implantaat te kunnen plaatsen in de kaak, moet er voldoende botvolume aanwezig zijn. Dit betekent dat de kaak voldoende breed en voldoende hoog moet zijn om een implantaat in de kaak te kunnen verankeren. Anders zal het geplaatst implantaat te weinig houvast in het kaakbot hebben en groeit het niet vast. Daarom wordt in het eerste consult aan de hand van klinisch onderzoek en röntgenfoto’s bepaald of er voldoende botvolume is voor de implantaatplaatsing.

In dit artikel

Lees in dit artikel meer over de onderstaande onderwerpen:

Botopbouw met kunstbot

Een botopbouw met kunstbot is een veel gebruikte en weinig belastende methode om het kaakbot tijdens de implantaatplaatsing te verbreden. Dit wordt vooral toegepast wanneer er niet al te veel kaakbot verloren is gegaan. Door kunstbot aan te brengen (soms gemengd met eigen kaakbot) daar waar het implantaat is geplaatst, kan uw lichaam nieuw kaakbot aanmaken om het implantaat na 3 tot 5 maanden te verankeren.

Botopbouw met kunstbot

Wanneer het verlies van kaakbot zo ver gevorderd is dat het plaatsen van implantaten niet mogelijk is, zal er eerst een botopbouw moeten plaats vinden met een blokje van eigen kaakbot. Na de inhelingsperiode van de botopbouw, tussen de 3 en 6 maanden, kan er een implantaat bij u worden geplaatst. Deze behandeling wordt vaak door onze implantologen in het Radboudumc in Nijmegen uitgevoerd, op de polikliniek van Mond-, Kaak- en Aangezichtschiurgie.

Sinuslift

Boven de kiezen van de bovenkaak ligt de neusbijholte (oftewel sinus maxillaris). De neusbijholte is normaal gesproken een luchthoudende ruimte. Wanneer er een kies in de bovenkaak verloren gaat, zal het kaakbot zich vaak in de hoogte slinken zodat er verminderd bot aanwezig is tussen de top van de bovenkaak en de neusbijholte. Door deze verminderd kaakhoogte zou een implantaat na plaatsing deels in de neusbijholte kunnen uitsteken. Dit kan tot neusbijholteontsteking en pijn leiden.

Om een implantaatplaatsing in de regio van de kiezen in de bovenkaak mogelijk te kunnen maken, wordt in geval van een verminderde kaakhoogte de zogenaamde sinuslift uitgevoerd. Deze procedure is een weinig belastende procedure en tijdens de implantaatplaatsing wordt uitgevoerd. Via een botluikje aan de zijkant van de bovenkaak wordt toegang in de neusbijholte gekregen. Onder de bodem van de neusbijholte wordt kunstbot aangebracht zodat de tip van het geplaatst implantaat zich door het kunstbot wordt omgeven en niet in de neusbijholte uit kan steken.

Sinuslift

Maak een afspraak

Een botopbouw en sinuslift zijn veilige procedures die tot voorspelbare resultaten leiden. Deze zijn technisch veeleisende procedures die alleen door onze NVOI-gecertificeerde implantologen uitgevoerd kunnen worden. Bij ons bent u in goede handen!

Maak een afspraak

Over implantologie

 • Klikgebit of kunstgebit?

  16 mei 2024 30 november -0001

 • Advies voor nazorg na een implantaatbehandeling

  21 maart 2024 30 november -0001

 • Implantaten na tandletsel

  15 maart 2024 30 november -0001

 • All-on-6 of all-on-8

  29 februari 2024 30 november -0001