Comfortabele, voorspelbare en duurzame oplossing

Implantaten bieden een comfortabele, voorspelbare en duurzame oplossing om een of meerdere tanden/kiezen te vervangen of uw gebitsprothese meer houvast te geven. Door de verbeterde techniek en grote succeskans, is het plaatsen van één of meer implantaten meer en meer een standaardbehandeling geworden om verlies van functie en esthetiek te ondervangen.

Natuurlijk brengt een implantaatbehandeling kosten met zich mee. Daarentegen is een implantaatbehandeling ook een oplossing voor de lange termijn. U moet zichzelf de vraag stellen wat is het u waard om weer comfortabeler te kunnen eten en vol zelfvertrouwen te kunnen spreken.

Tarieven

In onze kliniek gelden de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tandartstarieven voor implantologie en kroon/brug/klikgebit die op de implantaten komt. Klik op de onderstaande links voor meer informatie over vergoedingen:

Voorbeeldrekening

Om u een beeld te geven hoe de kosten worden opgebouwd, vindt u onderstaand een voorbeeldrekening voor een tandvervanging met implantaat.

Voorbeeldrekening voor een tandvervanging met implantaat

Vergoedingen

Een belangrijk onderdeel in het maken van een keuze is het kostenplaatje van een implantaatbehandeling. Vergoedt mijn zorgverzekeraar een deel of de hele behandeling? Kan ik de kosten over twee jaar spreiden? Kan de belastingdienst ook meebetalen? Of uw implantaatbehandeling wel of niet vergoed wordt, is afhankelijk van een aantal factoren, zoals type behandeling, de behandelaar en uw zorgverzekeringspolis. We informeren u graag persoonlijk over uw situatie.

Implantaten in betande kaken

Het plaatsen van implantaten in betande kaken voor het vervangen van één of meerdere tanden/kiezen wordt doorgaans niet vergoed vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van uw aanvullende tandartsverzekering kunt u een vergoeding hiervoor ontvangen. De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en per gekozen polis. Daarom verstrekken we u vóór elke behandeling een gedetailleerde schriftelijke kostenbegroting (inclusief alle materiaal- en techniekkosten) voor de voorgestelde behandeling. Op basis van deze kostenbegroting kunt u zich vooraf goed informeren door uw zorgverzekering over de vergoeding voor de behandeling.

Implantaten in tandeloze kaken

In het algemeen geldt dat het plaatsen van implantaten in tandeloze kaken om een gebitsprothese meer houvast te geven, het zogenaamde klikgebit, vergoed wordt uit de basisverzekering mits voldaan wordt aan enkele strenge voorwaarden, namelijk:

 • U bent volledig tandeloos in de boven- en/of onderkaak;
 • U functioneert niet met een normaal kunstgebit omdat u een erg geslonken kaak heeft en/of problemen heeft met de vorm van uw kaak;
 • U een optimaal vervaardigde normaal kunstgebit heeft die ondanks aanpassingen de problemen niet oplost.

Daarom is het wettelijk bepaald dat u vooraf toestemming nodig heeft van uw zorgverzekeraar om in aanmerking te komen voor volledige of gedeeltelijke vergoeding van het plaatsen van implantaten in tandeloze kaken en/of het klikgebit dat op de geplaatste implantaten komt (de techniek- en materiaalkosten tot een maximaal bedrag).

Implantaat in uitzonderlijke gevallen

Een implantaat met kroon wordt alleen bij uitzondering vergoed vanuit de basisverzekering, zoals in geval van het oligodontie (ontbreken van zes of meer blijvende tanden/kiezen), schisis (“hazenlip”), trauma met verlies van één of meerdere snij- en hoektanden tot 18 jaar.

Preferente praktijk van grote zorgverzekeraars

Omdat onze kliniek conform de landelijke richtlijnen en met NVOI-gecertificeerde implantologen werkt, zijn we door grote landelijke zorgverzekeraars zoals VGZ en CZ aangewezen als preferente praktijk aangewezen voor de bovengenoemde behandeling. Hierdoor is vaak een machtigingsaanvraag vaak vooraf niet nodig en betaalt u alleen een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage en eigen risico voor implantaten in tandeloze onderkaak en een klikgebit. Bij overige zorgverzekeringen moeten we wel een machtigingsaanvraag vooraf indienen.

Maak een afspraak

Het plaatsen van implantaten is bij ons een overzichtelijke, voorspelbare en pijnloze behandeling die conform een wetenschappelijk bewezen behandelprotocol wordt uitgevoerd. De eerste consultatie, implantaatplaatsing en nazorg worden door dezelfde implantoloog uitgevoerd. Op deze manier heeft u één duidelijke aanspreekpartner die voor u zorgt en u ontzorgt.

Wilt u een eerste afspraak maken bij onze kliniek? Klik dan op onderstaande knop en vul het afsprakenformulier in of raadpleeg de contactgegevens.

Maak een afspraak

Over implantologie

 • Is all-on-6 geschikt voor u?

  13 juni 2024 30 november -0001

 • Klikgebit of kunstgebit?

  16 mei 2024 30 november -0001

 • Advies voor nazorg na een implantaatbehandeling

  21 maart 2024 30 november -0001

 • Implantaten na tandletsel

  15 maart 2024 30 november -0001