Vergoeding door de zorgverzekeraar

In de praktijk krijgen we geregeld de vraag van patiënten of een implantaatbehandeling vergoed wordt door de zorgverzekeraar. De algemene regel hierin is dat een implantaatbehandeling in een betande kaak, zoals het vervaardigen van een implantaatkroon of implantaatbrug, alleen (deels) door een aanvullende tandartsverzekering vergoed wordt. In geval van een onbetande kaak, wordt een implantaatbehandeling ten behoeve van het maken van een klikgebit in sommige gevallen vergoed vanuit de basisverzekering.

Implantaatbehandeling in betande kaak

Als u één of meerdere tanden en/of kiezen mist, kunt u deze laten vervangen door één of meerdere implantaten (implantaatkroon en/of implantaatbrug). Deze behandeling wordt beschouwd als een tandheelkundige behandeling. Net als bijna alle tandheelkundige behandelingen voor verzekerden van 18 jaar en ouder, wordt een dergelijke implantaatbehandeling niet vergoed vanuit de basisverzekering. Als u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kan het zijn dat een deel of de gehele implantaatbehandeling in aanmerking komt voor vergoeding. De vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw aanvullende tandartsverzekering, het maximale vergoedingsplafond per jaar en of er sprake is van wachttijd. Binnen de aanvullende tandartsverzekering is er geen sprake van een verplicht wettelijk eigen risico. Als u geen aanvullende tandartsverzekering heeft, dient u zelf de implantaatbehandeling te bekostigen. Aan het eind van het jaar kunt u onder voorwaarden deze kosten opvoeren als bijzondere zorgkosten in uw belastingaangifte voor inkomstenbelasting. Afhankelijk van de voor u specifieke drempel is een deel van deze zorgkosten fiscaal aftrekbaar.

Implantaatbehandeling in onbetande kaak

Als u langdurig tandeloos bent, functieproblemen heeft met uw kunstgebit, zeer ernstig geslonken tandeloze kaak heeft èn prothetisch uitbehandeld bent, zouden de kosten van een implantaatbehandeling om een klikgebit te vervaardigen in aanmerking kunnen komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Hiervoor dient de implantoloog u klinisch te beoordelen, enkele röntgenfoto’s te maken van u tandeloze kaak, een behandelplan op te stellen en een machtigingsaanvraag in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Als uw zorgverzekeraar een machtingsaanvraag heeft goedgekeurd, worden de behandelkosten voor het plaatsen van de implantaten en het vervaardigen van een klikgebit vergoed. U betaalt wel het wettelijk vastgestelde eigen risico plus een specifieke eigen bijdrage voor deze behandeling (10% van de totale behandelkosten voor een klikgebit in de onderkaak). Let op, als de implantaatbehandeling voor een klikgebit afgerond is, wordt u door de zorgverzekeraar gezien als een betande patiënt. De jaarlijkse controles van de implantaten, röntgenfoto’s en professionele reiniging worden niet uit de basisverzekering vergoed!

Verzekerde implantaatbehandeling tot 18 jaar

In zeer uitzonderlijke gevallen wordt een implantaatbehandeling voor verzekerden tot 18 jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dit is het geval als een van de onderstaande situaties bij u van toepassing is:

 • Niet aangelegd snij- en/of hoektand.
 • Trauma van snij- en/of hoektand vóór 18e. Er is vastgelegd wat de aard van trauma was, dat de snij- en/of hoektand verloren is of gaat en waarom de wortel eventueel nog aanwezig is.
 • Er is toestemming van de basisverzekering voor de implantaatbehandeling.
 • De implantaatbehandeling moet vóór 23ste jaar afgerond zijn.

Verzekerde implantaatbehandeling vanaf 18 jaar in betande kaak

Een implantaatbehandeling in een betande kaak komt per definitie niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering als u 18 jaar of ouder bent. Alleen als u onder bijzondere tandheelkunde voor gezonde mensen valt (Artikel 2.7 Mondzorg), zou er een aanvraag gedaan kunnen worden bij u zorgverzekeraar voor een implantaatbehandeling. Dit is het geval als u oligodontie heeft, oftewel dat er 6 of meer blijvende tanden/kiezen niet aangelegd zijn. Toestemming vanuit uw basisverzekering is nodig om een implantaatbehandleing in een dergelijk geval vergoed te krijgen.

Behandelkosten implantaatbehandeling

In onze kliniek gelden de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tandartstarieven voor implantologie en kroon/brug/klikgebit die op de implantaten komt. Na een intakeconsult stellen we op basis van het besproken behandelplan een schriftelijke kostenbegroting voor u op. Deze kunt u eventueel voorleggen aan uw aanvullende tandartsverzekering om te bepalen welk deel in aanmerking kan komen voor vergoeding vanuit uw tandartsverzekering en welk deel u zelf moet betalen. Klik hier voor meer informatie over de tarieven.

Maak een afspraak

Benieuwd wat de Expertise Kliniek voor Implantologie Grave voor u kan betekenen? Klik op de onderstaande knop en maak een afspraak bij één van onze implantologen.

Maak een afspraak

Over implantologie

 • Advies voor nazorg na een implantaatbehandeling

  21 maart 2024 30 november -0001

 • Implantaten na tandletsel

  15 maart 2024 30 november -0001

 • All-on-6 of all-on-8

  29 februari 2024 30 november -0001

 • All-on-6: zes implantaten

  22 februari 2024 30 november -0001