“Delayed” implantaatplaatsing

Als een van uw voortanden niet meer te behouden is, is vervanging van de voortand met implantologie vaak de beste oplossing. Normaal gesproken moet hierbij de beschadigde voortand eerst verwijderd worden. Na twee tot drie maanden is het kaakbot en het overliggende tandvlees genezen zodat er een implantaat geplaatst kan worden. Dit wordt de delayed implantaatplaatsing genoemd. Het grootste nadeel van de delayed implantaatplaatsing is dat het kaakbot in de eerste drie maanden na het verwijderen van de voortand fors slinkt. Het kaakbot in de voortandregio is vaak zodanig geslonken dat er eerst een botopbouw plaats moet vinden. Het opgebouwde bot moet eerst 4 tot 6 maanden genezen voordat er een implantaat geplaatst kan worden. Na 3 tot 6 maanden inhelingsperiode kan de definitieve kroon op het implantaat geplaatst worden. Daarom is deze conventionele aanpak vaak langdurig en kostbaar. Bovendien moet u meerdere keren een chirurgische ingreep ondergaan.

Voorbeeld van een geplaatst implantaatVoorbeeld van een geplaatst implantaat

Directe implantaatplaatsing

De Expertise Kliniek voor Implantologie Grave is één van de weinige klinieken in de regio Nijmegen die al jaren de moderne techniek van directe implantaatplaatsing gebruikt om een voortand te vervangen. Deze directe implantaatplaatsing houdt in dat de voortand eerst voorzichtig verwijderd wordt waarna het implantaat direct via dezelfde wond in het kaakbot geplaatst wordt. Op deze manier hoeft u maar éénmalig een kleine chirurgische behandeling te ondergaan om het implantaat in de kaak te plaatsen. Na deze behandeling kan het implantaat gedurende 4 tot 8 maanden rustig genezen waarna de definitieve kroon op het implantaat gemaakt kan worden.

Minder kosten en kortere behandelduur bij directe implantaatplaatsing

Zowel de delayed implantaatplaatsing als directe implantaatplaatsing geven geven goede resultaten. De succeskans ligt boven de 95% en het esthetische resultaat is zeer bevredigend. De totale behandelduur en kosten zijn echter lager bij een directe implantaatplaatsing omdat er slechts één chirurgische behandeling plaats hoeft te vinden, zonder een aparte botopbouw.

Daarnaast heeft de directe implantaatplaatsing het voordeel dat de ingreep voor u minder belastend is omdat de procedure via dezelfde opening door het tandvlees plaats vindt als waar de wortel van de voortand verwijderd is. Daarom leidt een directe implantaatplaatsing tot minder pijn, zwelling en een kortere herstelduur in vergelijking met een delayed implantaatplaatsing. Wel is de directe tandvervanging technisch vaak lastiger dan de delayed implantaatplaatsing. Het uitkiezen van een ervaren implantoloog voor deze procedure is van essentieel belang. In het Expertise Centrum voor Implantologie Grave hebben NVOI-erkende implantologen bijna tien jaar ervaring op dit gebied waardoor veel tandartsen in en rondom de regio patienten naar ons doorverwijzen voor deze ingreep.

Tijdelijke kroon

Aangezien een implantaat na plaatsing tussen 3 en 6 maanden moet vastgroeien in het kaakbot, is het ook van belang om van tevoren een plan te maken voor het tijdelijk vervangen van de voortand. Het is functioneel en esthetisch gezien ondenkbaar om tijdens de inhelingsfase een voortand te moeten missen. Het vervaardigen van een tijdelijke kroon op een direct geplaatst implantaat is een zeer elegante oplossing die vaak hetvoorkeur geniet boven andere vormen van tijdelijke voortandvervanging. Dit wordt doorgaans uitgevoerd als het implantaat geplaatst wordt in een zichtbaar deel van de tandboog, zoals in de regio van voortanden en hoektanden.

Een tijdelijke kroon op een direct geplaatst implantaat is mogelijk als het implantaat voldoende houvast in het bot heeft en als de belasting op de tijdelijke kroon niet te groot is. Onze implantoloog kan een inschatting maken van beide factoren tijdens de intakeafspraak. Uw botconditie en beet worden gecontroleerd, en ook als u knarst. Als deze factoren gunstig zijn, wordt in overleg met u gekozen om een tijdelijke kroon van tevoren te maken op basis van een 3D scan van uw kaak en tanden. Aan de hand van de scans wordt de precieze locatie van het te plaatsen implantaat bepaalde en wordt er een kunststof tijdelijke kroon gemaakt in het tandtechnische laboratorium. Na de directe implantaatplaatsing, controleert onze implantoloog of het implantaat voldoende stabiliteit heeft. Als dat zo is kan het van tevoren gemaakte tijdelijke kroon op het implantaat geschroefd worden. Soms is het ook mogelijk om na het plaatsen van het implantaat direct een tijdelijke kroon op het implantaat te maken, van een witte vulling of uw eigen voortand die net verwijderd is.

Voorbeeld van een tijdelijke kroon op implantaat (vooraanzicht)Voorbeeld van een tijdelijke kroon op implantaat (vooraanzicht)

Ruimte tussen de tijdelijke kroon en het tandvlees

Het tijdelijke kroon geeft een acceptabele esthetisch resultaat en is vaak niet te onderscheiden van uw eigen voortanden. Wel moet er altijd ruimte aanwezig te zijn tussen de tijdelijke kroon en het tandvlees en de buurtanden zodat u dagelijks met ragers de ruimte onder en naast de tijdelijke kroon kan reinigen. Om overbelasting te voorkomen maken we de tijdelijke kroon iets korter dan de overige voortanden zodat er minder druk erop komt. Het is niet de bedoeling om eten af te bijten met de tijdelijke kroon. De kroon en het implantaat eronder zijn nog te zwak om deze kracht op te kunnen vangen. Als de belasting te groot is kan de tijdelijke kroon samen met het implantaat na enkele weken spontaan uitvallen. Daarom geven we u na de behandeling heldere instructies over de nazorg en gebruik van uw tijdelijke kroon.

Voorbeeld van een tijdelijke kroon op implantaat (occlusaal aanzicht)Voorbeeld van een tijdelijke kroon op implantaat (occlusaal aanzicht)

Definitieve kroon

Als het implantaat 4 tot 8 maanden na plaatsing voldoende genezen zijn in het kaakbot, kan de definitieve kroon gemaakt worden. De tijdelijke kroon kan iedere keer aan en af worden schroefd van het implantaat zodat dit proces makkelijk en voorspelbaar gaat. De meerkosten voor de tijdelijke kroon wordt berekend met de code J87 waarbij de techniekkosten verschilt per geval. Hou er ook rekening mee dat een 3D scan (code X25) doorgaans nodig is voor de directe implantaatplaatsing en het maken van de tijdelijke kroon.

Definitieve kroon op het implantaatVoorbeeld van een definitieve kroon op het implantaat

Maak een afspraak

Wilt u nog meer informatie over de directe implantaatplaatsing en/of de tijdelijke kroon op implantaat? Maak een afspraak of vraag uw tandarts om een verwijzing. Er zal een intakeafspraak met u worden ingepland om de verschillende aspecten van de behandeling, inclusief de kosten, met u door te nemen. Klik op de onderstaande knop!

Maak een afspraak

Over implantologie

 • Advies voor nazorg na een implantaatbehandeling

  21 maart 2024 30 november -0001

 • Implantaten na tandletsel

  15 maart 2024 30 november -0001

 • All-on-6 of all-on-8

  29 februari 2024 30 november -0001

 • All-on-6: zes implantaten

  22 februari 2024 30 november -0001