Doorlooptijd van een implantaatbehandeling

Een implantaat is een kunstwortel die in de kaak geplaatst wordt om een tand of kies te vervangen. De behandeling start vaak met het verwijderen van de tand/kies die niet meer te behouden is. Na een genezingsperiode van 2 tot 3 maanden kan uw tandarts een implantaatkroon, implantaatbrug of een klikgebit op het geplaatste implantaat plaatsen. De doorlooptijd tussen het verwijderen van de tand/kies en het plaatsen van de kroon/brug op het implantaat bedraagt meestal 5 tot 6 maanden. Als er te weinig kaakbot aanwezig is, moet de implantoloog een botopbouw uitvoeren om de kaak breder en/of hoger te maken voordat het implantaat geplaatst kan worden. In dit geval is de doorlooptijd van de implantaatbehandeling langer, doorgaans tussen de 8 en 12 maanden. Het is van belang dat u op de hoogte bent van de totale doorlooptijd voor de aanvang van een implantaatbehandeling.

Uw bot- en tandvleesconditie

De belangrijkste factor die de doorlooptijd van een implantaatbehandeling bepaalt is uw bot- en tandvleesconditie. Als er voldoende botbreedte en bothoogte in de kaak aanwezig is, is de implantaatbehandeling eenvoudiger, duurt deze minder lang en is de behandeling minder kostbaar. De slagingskans van de behandeling ligt in dit geval rond de 98% à 99%. Omdat het bot na het verwijderen van een tand/kies altijd slinkt in breedte en hoogte, is het van essentieel belang om de implantaatbehandeling af te stemmen aan het tijdstip van het verwijderen van de tand/kies en hoe deze verwijdering uitgevoerd wordt. Op deze manier kan de implantoloog het botverlies beperken en de implantaatbehandeling nòg sneller en voorspelbaarder maken.

Terugplaatsing van implantaatNa verwijdering van de kleine snijtand (was verloren doordat de wortel was geresorbeerd) werd er meteen een implantaat terug geplaatst

Directe implantaatplaatsing

In de Expertise Kliniek voor Implantologie Grave passen de implantologen zo veel mogelijk de techniek van directe implantaatplaatsing toe om het verlies van kaakbot en tandvlees na het verwijderen van een tand/kies te beperken en de doorlooptijd van de implantaatbehandeling te verkorten. Een directe implantaatplaatsing wil zeggen dat de implantoloog voorzichtig de tand/kies verwijderd en direct via dezelfde wond een implantaat in het kaakbot plaatst (immediate placement). Op deze manier beperkt de implantoloog de hoeveel botverlies na het verwijderen van een kies en hoeft u slechts één chirurgisch behandeling te ondergaan. De doorlooptijd van de behandeling neemt met 4 tot 6 maanden af in vergelijking met de bovenbeschreven conventionele manier. Met directe implantaatplaatsing (immediate placement) heeft u 4 tot 6 maanden na het trekken van een tand/kies de vervangende tand/kies in de mond, in plaats van 6 tot 12 maanden.

De mogelijkheid tot directe implantaatplaatsing is afhankelijk van de positie van de tand/kies in de tandboog. Daarnaast spelen uw algehele gezondheid, medicatiegebruik en medische voorgeschiedenis een rol. Roken is een contra-indicatie voor directe implantaatplaatsing omdat de wondgenezing en bot ingroei door roken fors gestoord wordt. Als er een grote ontsteking in de kaak aanwezig is met pusafvloed, is directe implantaatplaatsing ook niet goed mogelijk vanwege grote risico op infectie na implantaatplaatsing.

Direct plaatsen van een implantaatHier een voorbeeld van het meteen plaatsen (immediate placement) van een implantaat op de plek van de hoekstand. Links onderin de kroon die is geplaatst na 5 maanden genezing.

De meest geschikte behandelstrategie

In het onderstaande overzicht kunt u snel vinden wat de meeste geschikte behandelstrategie is voor implantologie en de bijhorende doorlooptijd van de totale behandeling.

 

Techniek

Doorlooptijd implantaatbehandeling

Voortand

Directe implantaatplaatsing

4 tot 7 maanden

Hoektand

Directe implantaatplaatsing

4 tot 7 maanden

Kleine kies (premolaar)

Directe implantaatplaatsing/implantaatplaatsing na botgenezing

4 tot 6 maanden

Grote kies (molaar)

Implantaatplaatsing na botgenezing

5 tot 7 maanden

Vraag om een verwijzing

Om de directe implantaatplaatsing mogelijk te maken, is het verstandig om uw tandarts te vragen om een verwijzing naar Expertise Kliniek voor Implantologie Grave nog voordat uw tandarts de slechte tand/kies verwijderd. Op deze manier kan onze implantologen uw beginsituatie onderzoeken en bepalen welke behandelstrategie het best bij u past. Zo kan er een heldere inschatting van de totale doorlooptijd voor aanvang van de implantaatbehandeling voor u worden gemaakt met een bijhorende kostenbegroting.

Maak een afspraak

Mocht u een verloren tand of kies willen vervangen, kunt u een intakeafspraak maken bij één van onze implantologen. Graag met een verwijsbrief van uw tandarts. U kunt de relevante röntgenfoto’s van tevoren naar ons sturen. Vergeet uw recente medicijnlijst niet om mee te nemen of van tevoren naar ons te sturen!

Maak een afspraak

Over implantologie

 • Advies voor nazorg na een implantaatbehandeling

  21 maart 2024 30 november -0001

 • Implantaten na tandletsel

  15 maart 2024 30 november -0001

 • All-on-6 of all-on-8

  29 februari 2024 30 november -0001

 • All-on-6: zes implantaten

  22 februari 2024 30 november -0001