Snelle en adequate zorg bij tandletsel

Tandletsel is een veel voorkomend probleem dat aanzienlijke gevolgen kan hebben. In Nederland worden patiënten met een enkelvoudig tandletsel meestal direct behandeld in een tandartspraktijk of bij een tandartspost buiten de reguliere kantooruren. Een snelle en adequate evaluatie en zorg zijn essentieel voor de uitkomst van de behandeling. In gevallen waarbij een tand volledig is uit de kaak is gekomen (avulsie), is het belangrijk deze zo snel mogelijk te herplaatsen – idealiter binnen een uur – om de kansen op succesvol herstel te vergroten.

In dit artikel

In dit artikel wordt implantologisch herstel na tandletsel besproken. Klik op één van de onderstaande onderwerpen om direct meer te lezen:

Herstel na tandletsel is uitdagend

In veel gevallen gaat tandletsel hand in hand met andere verwondingen, zoals breuken in ledematen en aangezichtsfracturen. Deze groep patiënten wordt doorgaans opgevangen op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis, waar de focus voornamelijk ligt op de behandeling van levensbedreigende verwondingen. Bij ernstige ongevallen kan de schade aan het gebit aanzienlijk zijn, inclusief schade aan zowel de tanden als het kaakbot en omliggende tandvlees, wat de benodigde zorg complexer maakt. Anders dan bij botbreuken of letsel aan weke delen, die over tijd genezen, kan tandletsel permanente gevolgen met zich meebrengen. Daarbij komt dat ziekenhuizen vaak niet de gespecialiseerde zorg kunnen bieden die tandletsel vereist, en dat algemene tandartspraktijken vaak de expertise mist om deze gecompliceerde problemen adequaat en tijdig te behandelen. Dit alles maakt dat het herstel van tandletsel een bijzonder gespecialiseerde en ingewikkelde opgave is binnen de alledaagse medische en tandheelkundige setting.

Correcte timing bij tandherstel

Wanneer men door tandletsel één of meerdere tanden of kiezen verliest, is vervanging vaak gewenst vanuit zowel functioneel als esthetisch perspectief. De timing van de tandvervanging is belangrijk, met name voor tanden die duidelijk zichtbaar zijn bij het glimlachen of spreken. Indien de getroffen tand onherstelbaar beschadigd is door bijvoorbeeld een breuk van de kroon en/of wortel, maar het omliggende tandvlees en kaakbot intact zijn, kan snel herstel worden ingezet. Echter, bij schade aan of verlies van kaakbot en tandvlees is het noodzakelijk om te kiezen voor uitgesteld herstel. Gedurende het wachten op de genezing van het bot, is het mogelijk om een tijdelijke oplossing te bieden, zoals een Essix-retainer of een partiële plaatprothese, om de ontbrekende tanden tijdelijk op te vullen. Deze aanpak zorgt ervoor dat het herstelproces onbelemmerd plaats kan vinden terwijl er gewerkt wordt aan een permanente en duurzame vervanging.

Directe tandvervanging (immediate implantaatplaatsing)

Het vervangen van een onherstelbaar beschadigde voortand door een implantaat is tegenwoordig de standaard behandeling. Een implantaat functioneert als een kunstmatige wortel die de natuurlijke tandwortel vervangt. Afhankelijk van de omvang van het trauma kan een geplaatst implantaat direct belast worden of moet er minstens drie maanden gewacht worden totdat het implantaat volledig is geïntegreerd met het omliggende kaakbot. Daarna kan er een definitieve kroon op het implantaat worden geplaatst om de ontbrekende tand te vervangen. Gezien de relatief lange duur van een implantaatbehandeling, wordt directe plaatsing van het implantaat, binnen twee tot vier weken na het trauma, aangeraden.

Directe tandvervanging

Dit proces houdt in dat de beschadigde tand of wortel binnen enkele weken na het ongeval voorzichtig door een implantoloog wordt verwijderd. Via dezelfde opening wordt er vervolgens direct een implantaat in het kaakbot geplaatst op de locatie van de voormalige wortel. Indien de omstandigheden het toelaten, kan er meteen een tijdelijke kroon op het implantaat worden geplaatst. Zo niet, dan wordt er een Essix-retainer als tijdelijke oplossing gebruikt om de periode van drie maanden, die nodig voor de genezing van het implantaat, te overbruggen. Na deze herstelperiode kan de definitieve kroon op het implantaat worden geplaatst. Vanwege de technische complexiteit van onmiddellijke implantaatplaatsing kort na een trauma, wordt geadviseerd deze behandeling te laten uitvoeren in een gespecialiseerde kliniek met ruime ervaring hierin. Tandartsen verwijzen patiënten dan ook vaak door naar dergelijke klinieken, gezien de uitdagingen die deze specifieke tandheelkundige situaties met zich meebrengen.

Uitgestelde tandvervanging (delayed implantaatplaatsing)

In gevallen van uitgebreid aangezichtsletsel, waarbij meerdere tanden en kiezen verloren zijn gegaan samen met een deel van het kaakbot en/of tandvlees, is het doorgaans noodzakelijk eerst het initiële herstel van kaakbot en tandvlees af te wachten voorafgaande aan de definitieve tandvervanging. Het is raadzaam om kort na het trauma de tandheelkundige situatie deskundig te laten beoordelen door een implantoloog en een tandheelkundig rehabilitatieplan op te stellen. Dit zorgt ervoor dat de verschillende behandelfasen optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd, waardoor patiënten een helder inzicht krijgen in wat ze kunnen verwachten qua prognose en resultaat van de tandvervangende behandeling.

Om de algehele situatie objectief in kaart te brengen worden een 3D-scan (cone bean CT) van de kaken gemaakt om het botvolume en de botkwaliteit te beoordelen, en een digitale intra-orale scan om de huidige gebitssituatie en de beet vast te leggen. Door beide 3D beelden met elkaar te fuseren kan men in de computer een 3D reconstructief plan opstellen, een zogenaamde digitale proefopstelling. Uitgaande van de gewenste eindsituatie, wordt bepaald op welke strategische locaties in de kaken implantaten geplaatst moeten worden om voldoende steun te bieden voor de implantaatbrug of implantaatkronen. Vervolgens wordt geëvalueerd of er voldoende kaakbreedte en kaakhoogte aanwezig zijn op de gewenste plaatsen voor de verankering van de implantaten. Indien nodig, wordt voorafgaand aan of tijdens de implantaatplaatsing een lokale botopbouw en/of sinusbodemelevatie uitgevoerd. Dit uitgebreide 3D-behandelplan wordt met de patiënt besproken zodat men een duidelijk beeld krijgt van de huidige situatie en de verwachte uitkomsten. Op basis hiervan wordt een definitieve kostenbegroting opgesteld.

Om de behandeling zo voorspelbaar mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van 3D-geprinte boormallen bij het plaatsen van de implantaten. Dit zorgt ervoor dat de implantaten precies op de geplande posities geplaatst kunnen worden en een eventuele botaugmentatie of sinusbodemelevatie gericht kan worden uitgevoerd. Dankzij de 3D-planning en geleide implantaatplaatsing wordt de behandeling niet alleen voorspelbaarder gemaakt, maar ook sneller en minder belastend voor de patiënt.

Nadat de implantaten zijn ingeheeld in het kaakbot worden ze digitaal gescand en worden de definitieve implantaatkronen of -bruggen digitaal ontworpen. Het opbakken van de porseleinkroon in de stoel in het tandtechnische laboratorium stelt ons in staat de kleur en translucentie (lichtdoorlaatbaarheid) te optimaliseren, om zo het best mogelijke esthetische resultaat te bereiken.

Kom langs bij de Expertise Kliniek voor Implantologie Grave

Onze verwijspraktijk voor implantologie heeft de expertise voor implantologisch herstel van tanden en kiezen die door trauma zijn beschadigd of verloren zijn gegaan. We werken samen met tandartspraktijken en ziekenhuizen binnen en buiten onze regio om patiënten na trauma op korte termijn te zien en te behandelen. Het is ons streven om het initiële intakeconsult al binnen een week tot twee weken na ontvangst van de verwijzing in te plannen, aangezien een tijdige behandeling van belang is voor optimale herstelresultaten.

Voor patiënten die een afspraak wensen, adviseren we een verwijzing via uw tandarts te regelen. Het is essentieel om eventuele bestaande foto’s en röntgenopnamen vooraf naar ons op te sturen. Dit, om ons zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op uw eerste intakeafspraak. Indien nodig bieden we ook ondersteuning bij het indienen van begrotingen bij uw ongevallenverzekering. Deze integrale aanpak onderstreept dat we u persoonlijke aandacht en begeleiding kunnen geven gedurende de gehele behandeling.

Over implantologie

 • Klikgebit of kunstgebit?

  16 mei 2024 30 november -0001

 • Advies voor nazorg na een implantaatbehandeling

  21 maart 2024 30 november -0001

 • Implantaten na tandletsel

  15 maart 2024 30 november -0001

 • All-on-6 of all-on-8

  29 februari 2024 30 november -0001