Oorzaken van loszittende implantaten

Een tandheelkundig implantaat is een duurzame en effectieve oplossing voor het vervangen van ontbrekende tanden. Volgens wetenschappelijk onderzoek hebben implantaten een overlevingspercentage van meer dan 90% na tien jaar. Echter, ondanks het hoge succespercentage, kunnen er soms problemen ontstaan, zoals het loszitten van een implantaatkroon of het implantaat zelf. Dit kan gevolgen hebben voor het comfort, de functionaliteit en de esthetiek. Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van loszittende implantaten? Wat zijn de mogelijke oplossingen? In deze blog willen we antwoorden geven op deze veelvoorkomende vragen die we regelmatig krijgen van doorverwezen patiënten.

In dit artikel

In dit artikel geven we antwoord op veelgestelde vragen omtrent loszittende implantaten. Klik op één van de onderstaande vragen om direct meer te lezen:

Hoe zitten een implantaat en implantaatkroon vast?

Osseointegratie: vastgroeien in het kaakbot

Een tandheelkundig implantaat is een schroefvormige structuur, meestal gemaakt van titanium, die fungeert als een kunstmatige tandwortel. Het implantaat wordt chirurgisch geplaatst in het kaakbot op de plek van de ontbrekende tand of kies. Na plaatsing heeft het implantaat tijd nodig om vast te groeien in het kaakbot, een proces dat osseointegratie wordt genoemd. Tijdens dit proces groeit het kaakbot rondom het implantaat en hecht zich stevig vast waardoor een stabiele basis wordt gevormd voor de uiteindelijke tandvervanging. Dit proces duurt meestal tussen twee en zes maanden.

Abutment: verbindingsstuk tussen het implantaat en kroon / brug / prothese

Nadat de osseointegratie voltooid is, wordt er een abutment op het implantaat geplaatst. Het abutment is een verbindingsstuk tussen het implantaat en de uiteindelijke tandvervanging, zoals een kroon, brug of prothese, ookwel de suprastructuur (‘boven’structuur) genoemd. Het dient als de schakel tussen het implantaat en de suprastructuur. Het abutment wordt stevig op het implantaat geschroefd en zorgt voor een veilige en stabiele verbinding.

De implantaatkroon

De implantaatkroon is een op maat gemaakte kunsttand die qua vorm, grootte en kleur overeenkomt met de omliggende natuurlijke tanden. De kroon wordt bevestigd op het abutment met behulp van een speciale tandheelkundige cement of schroef. Wanneer de kroon stevig op het abutment is bevestigd, ontstaat er een naadloze verbinding die zowel sterk als natuurlijk ogend is.

Nu we weten hoe een implantaat zich vasthecht aan het kaakbot en hoe een implantaatkroon wordt bevestigd, kunnen we de oorzaken van loszittende implantaten beter begrijpen en bespreken hoe dit kan worden gediagnosticeerd en behandeld.

Wat zijn oorzaken van een loszittende implantaatkroon?

De meest voorkomende oorzaken van een loszittende implantaatkroon zijn vaak gerelateerd aan problemen met het abutment of de cementatie van de kroon. Het abutment kan losraken door normale slijtage, te veel druk op de tand of onjuiste plaatsing. Ook kan de kroon zelf losraken als gevolg van een gebrek aan vastigheid door onvoldoende cement of een slechte pasvorm. Bovendien kunnen externe factoren zoals trauma, tandenknarsen (bruxisme) of een slechte occlusie (hoe de boven- en ondertanden op elkaar passen) bijdragen aan het loszitten van een implantaatkroon. Het kan zijn dat er breuk optreedt in de bevestigingsschroef van het abutment. In zeldzame gevallen kan zelfs het implantaat breken, zowel bij de implantaathals als in de lengterichting. Om de definitieve oorzaak te kunnen achterhalen is het nodig om 2D of 3D rontgenopnamen te maken. Vaak is een proefboring in de implantaatkroon nodig om het abutment en/of de bevestigingsschroef onder direct zicht te beoordelen. Hierbij wordt de kroon en het abutment vaak tijdelijk gedemonteerd. Dergelijke handelingen dienen door een ervaren implantoloog worden uitgevoerd.

Wat zijn de oorzaken van een loszittend implantaat?

De meest voorkomende oorzaken van een loszittend implantaat zijn doorgaans gerelateerd aan het falen van de osseointegratie of het ontstaan van peri-implantaire ontstekingen. Onvoldoende botgroei rondom het implantaat, onjuiste plaatsing, overbelasting of onvoldoende helingstijd kunnen allemaal leiden tot een gebrek aan osseointegratie. Dit gebeurt meestal binnen zes maanden het het plaatsen van een implantaat. Peri-implantaire ontstekingen zoals peri-implantaire mucositis (ontsteking van het zachte weefsel rondom het implantaat) en peri-implantitis (ontsteking en botverlies rondom het implantaat) kunnen ook bijdragen aan het loskomen van een implantaat. Deze aandoeningen kunnen ontstaan door slechte mondhygiëne, onvoldoende nazorg, roken of andere systemische gezondheidsproblemen die het immuunsysteem beïnvloeden. Dit zijn de meest voorkomende oorzaken van het loskomen van implantaten op middel- en lange termijn. Daarom is het van belang om dagelijks goed voor het implantaat te zorgen en jaarlijks bij uw tandarts of implantoloog langs te gaan voor een goede implantologische nazorg.

Wat zijn mogelijke oplossingen?

Als de implantaatkroon is losgekomen door een loszittende bevestigingsschroef of cement, kan de bestaande implantaatkroon vaak opnieuw worden vastgezet met een nieuwe schroef of een nieuwe cementverbinding. Als er breuk van de bevestgingsschroef is opgetreden, moet het afgebroken deel onder microscoop en met speciale technieken uit het implantaat eerst verwijderd worden voordat er een nieuwe geplaatst kan worden. Deze is technisch zeer uitdagende behandeling die niet altijd lukt. Als het men niet lukt om een deel van de afgebroken schroef uit te halen, of als het implantaat zelf gebroken is, is de enige oplossing het verwijderen van het implantaat (explantatie) en het later opnieuw plaatsen van een implantaat.

Als het loszitten van het implantaat te wijten is aan een gebrek aan osseointegratie of peri-implantaire ontstekingen, is het vrijwel altijd nodig om het implantaat te verwijderen en te vervangen door een nieuw implantaat. Dit gebeurt meestal na het verwijderen van het oude implantaat en de omliggende ontstekingsweefsel. Na het genezen van het tandvlees en kaakbot, kan een nieuw implantaat geplaatst worden met de juiste maat en positionering.

Maak een afspraak

Bent u benieuwd wat Expertise Kliniek voor Implantologie Grave voor u kan betekenen? Vraag uw tandarts om een verwijzing en neem vervolgens contact met ons op een een intakeconsult. Klik op de onderstaande knop!

Maak een afspraak

Over implantologie

 • Klikgebit of kunstgebit?

  16 mei 2024 30 november -0001

 • Advies voor nazorg na een implantaatbehandeling

  21 maart 2024 30 november -0001

 • Implantaten na tandletsel

  15 maart 2024 30 november -0001

 • All-on-6 of all-on-8

  29 februari 2024 30 november -0001